English version   |   Home
Panel Klienta - zaloguj się
oferta systemów dla banków

Oferujemy systemy do obsługi kredytów, operacji kasowych
i obsługi rynku papierów wartościowych.

 • Oferta - Oprogramowanie i integracja systemów
 • Oferta - Systemy obsługi klienta
 • Oferta - systemy dla energetyki
 • Oferta - Systemy dla banków
 • Oferta - Aplikacje mobilne
 • Oferta - Serwis i obsługa

Rozwiązania dla sektora bankowości

Mamy bardzo bogate doświadczenie w produkcji oprogramowania dla bankowości. Wieloletnia
współpraca pozwoliła nam doskonale poznać specyfikę sektora finansowego, jego potrzeby,
sposób działania i procedury postępowania. Dzięki temu od roku 1989 wciąż niezmiennie
uczestniczymy w informatyzacji tych instytucji. W tym czasie stworzyliśmy wiele systemów, które
znalazły zastosowanie m.in. w następujących obszarach:

 • obsługa detalicznych kredytów konsumpcyjnych,
 • obsługa linii kredytowych w rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych,
 • obsługa linii kredytowych na zakup akcji,
 • ewidencja kredytobiorców, poręczycieli i ich zobowiązań wobec banku,
 • ewidencja wniosków kredytowych,
 • obsługa dłużnych papierów wartościowych, skarbowych i komercyjnych oraz innych
  instrumentów finansowych,
 • rozliczanie faktur brokerskich,
 • wymiana danych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
 • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna,
 • obsługa księgi głównej banku,
 • obsługa operacji kasowych.

Nasze produkty funkcjonują w wielu miejscach w całej Polsce. Wspierają pracę banków
spółdzielczych, rejonowych urzędów pracy oraz Centrali banku PKO BP.

Kontakt z konsultantem
zamknij

KONTAKT Z KONSULTANTEM

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza (pola opisane kolorem niebieskim
obowiązkowe).