English version   |   Home
Panel Klienta - zaloguj się
oferta systemów dla energetyki

Projektujemy systemy dedykowane energetyce.
MeGaz to produkty wspierające procesy zachodzące
w przedsiębiorstwach energetycznych.

 • Oferta - Oprogramowanie i integracja systemów
 • Oferta - Systemy dla banków
 • Oferta - Systemy obsługi klienta
 • Oferta - systemy dla energetyki
 • Oferta - Aplikacje mobilne
 • Oferta - Serwis i obsługa

Rozwiązania dla sektora energetycznego

Od ponad 20 lat nasza firma specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora energetycznego.
Na ich potrzeby stworzyliśmy zintegrowany system pełnej obsługi klienta MeGa, opracowaliśmy
też system zarządzania majątkiem technicznym. Potrzeby przedsiębiorstw gazowniczych (obsługa
handlowa i techniczna) zaspokaja nasz system MeGaz, a dla drobnych odbiorców gazu uruchomi-
liśmy system Inkaso.

MeGaz jest jedynym zintegrowanym (obrót i dystrybucja) systemem wdrożonym z pełnym sukcesem
w polskim gazownictwie. Jego główne zalety to kompleksowość, elastyczna budowa, rozwinięty
system uprawnień, otwarta baza danych. Korzystająca od lat z naszego oprogramowania Karpacka
Spółka Gazownicza została w 2005 roku uznana za najlepiej zinformatyzowaną firmę w swoim
sektorze.

Zakres rozwiazań dla energetyki

 • zbieranie danych odczytowych
 • sprzedaż gazu, energii, wody, ciepła
 • sprzedaż towarów i usług
 • rejestracja wpłat
 • ewidencja danych odbiorców
 • pełny obieg dokumentów przyłączeniowych
 • paszportyzacja sieci
 • ewidencja urządzeń
 • zarządzanie pracami terenowymi (monterzy, inkasenci)
 • rozliczanie usług dystrybucyjnych pomiędzy podmiotami energetycznymi
 • windykację należności, łącznie z windykacją sądową
 • zaawansowane raportowanie
 • e-bok (elektroniczne biuro obsługi klienta).

Oferowane przez nas aplikacje integrujemy z innymi systemami informatycznymi, np. SAP, SCADA,
GIS, Contact Center, Centrum Korespondencji Masowej, Krajowy Rejestr Długów, e-Sąd.

Kontakt z konsultantem
zamknij

KONTAKT Z KONSULTANTEM

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza (pola opisane kolorem niebieskim
obowiązkowe).